گمرک ایران از افزایش چهار برابری تعداد ایکس ری ها در گمرکات خبر داد و اعلام کرد : هم اکنون شناسایی کالاهای قاچاق با سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به صورت هوشمند انجام می شود .

به گزارش ایران جیب از گمرک ایران ؛ تعداد ایکس ری ها در گمرکات کشور نسبت به سال ۹۲ به چهار برابر افزایش یافته و تجهیز گمرکات به ایکس ری های کامیونی طبق برنامه در حال انجام است ‌.

بنابراین گزارش ؛ گمرکات مهم کشور در حال حاضر به ایکس ری های کامیونی مجهز شده اند و گمرک ایران سفارش ساخت ۶ دستگاه ایکس ری کامیونی را به تولیدکنندگان داخلی داده که در مرحله تحویل و جانمایی است و قرار است گمرک ایران برای تجهیز بیشتر گمرکات کشور به امکانات کنترلی پیشرفته ۵ دستگاه ایکس ری خودرویی جدید در سالجاری خریداری نماید .

گمرک همچنین از شناسایی هوشمند کالاهای قاچاق با سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی هم خبر داد و اعلام کرد : هم اکنون به طور میانگین برای تعیین تکلیف محموله ها روزانه ۱۰۰۰۰ مورد استعلام الکترونیکی از سامانه های گمرک صورت می گیرد .

بر این اساس تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می شود و کنترل ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی با استفاده از فن آوری اطلاعات به صورت هوشمند انجام می شود و کاملا روشن و مشخص است که چه نوع کالایی و تحت کدام ردیف تعرفه ای وارد کشور شده و کالا توسط کدام شرکت کشتیرانی حمل و مشخصات کالا در شرکت های بازرسی و بیمه با چه عنوانی ثبت گردیده است . 

امکان رصد صاحب کالا ، نوع اظهار و اینکه با کدام وسیله حمل به آدرس کدام انبار حمل شده است از دیگر قابلیت های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک بوده و جزئی ترین اطلاعات این کالاها در سامانه های گمرک قابل دسترسی است و تشریفات گمرکی تمامی کالاها پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی در گمرکات انجام و حتی یک کانتینر کالای قاچاق هم سال گذشته از گمرکات ترخیص نشده است .

منبع: ایران جیب