ارزش‌های محوری سازمان، عناصر اعتقادى بنیادین يك تشکل می‌باشند كه باعث رشد و پیشرفت افراد در قالب یک سازمان مى‌شوند. بازرگانی علیرضا شبانکاره، کلیه افراد خود اعم از زنجیره تأمین تا مجموعه مصرف‌کننده نهایی را گروهی از ذی‌نفعان خود تلقی می‌کند که به منظور بقا و رشد این زنجیره کسب رضایت کلیه دست‌اندرکاران حیاتی می‌باشد. این سازمان با برنامه‌ریزی بلندمدت و نهادینه کردن ارزش‌ها به عنوان فرهنگ در یکایک ذی‌نفعان توانسته است محیط مساعدی جهت رشد و توسعه ایجاد نماید. از ارزش‌های نهادینه شده این سازمان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

رضایت کامل در کل زنجیره تامین

• اعتمادسازی و شفافیت
• رضایت‌مندی ذی‌نفعان
• رضایت‌مندی مشتری – وفاداری
• رضایت‌مندی کارمندان – حس تعلق
• رضایت‌مندی تأمین‌کنندگان- شریک‌های تجاری
• رضایت‌مندی توزیع‌کنندگان – شریک‌های تجاری

تحول و پیشرفت در مرور زمان

برقراری فرهنگ کسب و کار موفق
خلاقیت: ایده‌ها و شیوه‌های نوین، دانش، تکنولوژی
همگام شدن با نیازهای رو به رشد بازار
حفظ و پایداری محیط زیست
مشارکت و تعهد به جامعه